در کتاب مصباح‏ نوشته کفعمی صفحه ۱۹۹ در فصل چهاردهم آمده است:

و عن شهاب الدین السهروردی من کان بعید الذهن قلیل الحفظ فلیقل کل یوم بعد صلاه الفجر قبل أن یتکلم یا حی یا قیوم فلا یفوت شیئا علمه و لا یئوده فإنه یکثر حفظه و یقل نسیانه.
یعنی: شهاب الدّین سهروردی می گوید: کسی که کند ذهن و کم حافظه است، هر روز بعد از نماز صبح، ذکر یا حیّ یا قیِوم را بگوید، دیگر از دانسته هایش چیزی را از کف نمی دهد و از آنها احساس خستگی نمی کند، حافظه اش زیاد و فراموشی اش کم خواهد شد.
توضیح: اینکه چند بار باید این ذکر را بگوید در این دستورالعمل نیامده است، اما از آنجایی که می دانیم عدد چهل عدد کامل است، بنابراین می توانیم بگوییم حداقل چهل بار باید بگوید و هرچه بیشتر باشد البته بهتر است.